top of page

PART I

CAPO DI FAMIGLIA

Capo di Famiglia vertelt het verhaal over de invloedrijke Italiaans-Nederlandse familie La Rosa. 

Vincent La Rosa is de jongste zoon van Alfred en staat aan het begin van zijn leven met zijn geliefde Eva. 

Vader Alfred biedt Vincent een positie aan die Vincent niet had verwacht. Oudste zoon, Jimmy, is jaloers.

Geheel onverwacht belandt vader Alfred in het ziekenhuis. Conflicten ontstaan tussen de broers en de familie dreigt uit een te vallen.

                                __

Capo di Famiglia tells the story of the powerful Italian-Dutch family La Rosa.

Vincent La Rosa is Alfred's youngest son. He enjoys life with his beloved Eva.

Father Alfred offers Vincent a position in the family that Vincent did not expect at all. Jimmy, Alfred’s eldest son, is jealous.

Unexpectedly, father Alfred ends up in the hospital. Conflicts arise between the brothers and the family threatens to fall apart.

Schermafbeelding 2021-02-10 om 14.20.11.
Schermafbeelding 2021-02-10 om 14.35.49.

PART II

CAPO DI FAMIGLIA

Vincent la Rosa staat aan het hoofd van de familie La Rosa. Onverwacht schoof zijn vader hem die positie toe. Vanwege de ernst van dit verzoek en de druk om zijn familie te beschermen, heeft Vincent daar ja op gezegd.

 

Inmiddels heeft Vincent alles onder controle, de zaken gaan goed en hij wilt zijn bedrijf gaan uitbreiden in het land waar zijn ouders zijn opgegroeid.

Maar samen met zijn groeiende invloed in de zakelijke wereld, maakt hij ook meer vijanden. 

 

Ondertussen gaat het niet goed met moeder Anna en verliest hij ook nog de liefde van zijn zwangere vrouw Eva. 

 

Vincent probeert aan de toekomst van zijn familie te denken en zijn vijanden weg te werken.

Wanneer hij denkt dat alles goed gaat, komt hij in een penibele situatie waar hij geen controle meer over heeft. Wie kan hij nog vertrouwen en wie juist niet?

                                             __
 

Vincent la Rosa is the head of the La Rosa family. Unexpectedly, his father gave him that position.

Because of the seriousness of this request and the pressure to protect his family, Vincent said yes.

 

Vincent controls everything; business is going well and he even wants to expand his business in the country where his parents grew up.

But along with his growing influence in the corporate world, Vincent also makes more enemies.

 

At the same time, his mother Anna is not feeling well and Vincent is also losing the love of his pregnant wife Eva.

 

Vincent tries to think about his family's future and get rid of his enemies. He ends up in a situation that he can’t control anymore. Who is still reliable and who isn’t?

PART III

CAPO DI FAMIGLIA

Het is alweer 12 jaar geleden dat Eva, de vrouw van Vincent la Rosa, is gestorven.
Sindsdien heeft Vincent er - naast de zorg voor zijn zoon Daniel - een rol als peetvader bij gekregen voor zijn nichtje Helena en is hij druk geweest met het in stand houden van zijn imperium.

Vincent is op dit moment zelfs een van de meest invloedrijke mensen van Nederland en hij wil zijn invloed, die tot aan de katholieke kerk reikt, gebruiken om de politieke carrière van zijn zoon een impuls te geven.


Op het moment dat hij onschendbaar lijkt te zijn en Vincent in alles zijn zin krijgt, haalt het verleden hem en zijn familie in. 

Daarbij komen de tegenstanders uit een onverwachte hoek voor een ander persoon in de familie la Rosa.
                                      __


It has been 12 years since Eva, the wife of Vincent la Rosa, died.
Since then, Vincent has been taking care of his son Daniel, became the godfather of his niece Helena and has been busy maintaining his empire.
Vincent is currently one of the most influential people in the Netherlands and he wants to use his influence, which reaches all the way to the Catholic Church, to boost his son's political career.

The moment he seems inviolable and Vincent gets his way in everything, the past catches up with him and his family. In addition, the opponents come from an unexpected source for another person in the la Rosa family.

dirk capo 3.jpg
bottom of page